Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Mariestad

Mariestads kommun

Mariestads kommun ligger i Västra Götalands län och har 24 647 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 716 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats