Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Malå

Malå kommun

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 2 990 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det nionde lägsta i landet med 11,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats