Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Malå

Malå kommun

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 2 990 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 26:e högsta i landet med 81 745 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats