Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Malå

Malå kommun

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 2 990 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 57:e högsta i landet med 53 075 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats