Ekonomifakta

Befolkningsökning, Malå

Malå kommun

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 2 990 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 80:e lägsta i landet med −1,1 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats