Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Lysekil

Lysekils kommun

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 969 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 34:e högsta i landet med 55 131 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats