Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Lysekil

Lysekils kommun

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 969 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats