Ekonomifakta

Befolkningsökning, Lysekil

Lysekils kommun

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 13 969 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 32:a lägsta i landet med −2,8 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats