Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Lycksele

Lycksele kommun

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har 12 213 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 76:e högsta i landet med 51 972 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats