Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Lycksele

Lycksele kommun

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har 12 213 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 53:e högsta i landet med 6,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats