Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Lund

Lunds kommun

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 130 288 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det nionde lägsta i landet med 11,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats