Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Lund

Lunds kommun

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 130 288 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 62:a högsta i landet med 52 777 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats