Ekonomifakta

Andel högutbildade, Lund

Lunds kommun

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 130 288 invånare. Värdet för andel högutbildade är det näst högsta i landet med 55,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats