Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Luleå

Luleå kommun

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 79 352 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 17:e högsta i landet med 57 697 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats