Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Luleå

Luleå kommun

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 79 352 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats