Ekonomifakta

Andel företagare, Luleå

Luleå kommun

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 79 352 invånare. Kommunen utmärker sig med låg företagsamhet och har den 19:e lägsta andelen företagare i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.

Kommunens webbplats