Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Luleå

Luleå kommun

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 79 352 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats