Ekonomifakta

Andel högutbildade, Luleå

Luleå kommun

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 79 352 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 28:e högsta i landet med 33,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats