Ekonomifakta

Statsbidrag och utjämning till kommunen, Lomma

Lomma kommun

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 627 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är det tionde lägsta i landet med −256 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Statsbidrag och utjämning till kommunen

Källa: SCB

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.

Kommunens webbplats