Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Lomma

Lomma kommun

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 627 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det sjätte högsta i landet med 64 482 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats