Ekonomifakta

Nyföretagande, Lomma

Lomma kommun

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 627 invånare. Värdet för nyföretagande är det 24:e högsta i landet med 13,8 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats