Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Lomma

Lomma kommun

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 627 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 18:e högsta i landet med 86,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats