Ekonomifakta

Andel högutbildade, Lomma

Lomma kommun

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 627 invånare. Värdet för andel högutbildade är det tredje högsta i landet med 53,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats