Ekonomifakta

Skattesats, Lomma

Lomma kommun

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 627 invånare. Kommunalskatten är 30,82 procent 2024.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Skattesats

Källa: SCB

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.

Kommunens webbplats