Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 407 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 24:e högsta i landet med 13,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats