Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 407 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 59:e högsta i landet med 77 165 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats