Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 407 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 11:e lägsta i landet med 43 602 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats