Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 407 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det fjärde lägsta i landet med 73 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats