Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Ljusdal

Ljusdals kommun

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 538 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 976 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats