Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Ljusdal

Ljusdals kommun

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 538 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 64:e högsta i landet med 5,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats