Ekonomifakta

Andel högutbildade, Ljusdal

Ljusdals kommun

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 538 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 58:e lägsta i landet med 15,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats