Ekonomifakta

Befolkningsökning, Ljusdal

Ljusdals kommun

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 538 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 51:a lägsta i landet med −1,7 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats