Ekonomifakta

Medelålder, Ljusdal

Ljusdals kommun

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 538 invånare. Värdet för medelålder är det 31:a högsta i landet med 46,5 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Medelålder

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats