Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Linköping

Linköpings kommun

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 167 404 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 40:e lägsta i landet med 3,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats