Ekonomifakta

Andel högutbildade, Linköping

Linköpings kommun

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 167 404 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 13:e högsta i landet med 39,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats