Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Lindesberg

Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har 23 292 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 50 114 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats