Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Lindesberg

Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har 23 292 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 90:e högsta i landet med 5,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats