Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Lindesberg

Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har 23 292 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats