Ekonomifakta

Andel högutbildade, Lindesberg

Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i Örebro län och har 23 292 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 83:e lägsta i landet med 16,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats