Ekonomifakta

Statsbidrag och utjämning till kommunen, Lilla Edet

Lilla Edets kommun

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 426 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är det 98:e lägsta i landet med 17 203 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Statsbidrag och utjämning till kommunen

Källa: SCB

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.

Kommunens webbplats