Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Lilla Edet

Lilla Edets kommun

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 426 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 51 234 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats