Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Lilla Edet

Lilla Edets kommun

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 426 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats