Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Lilla Edet

Lilla Edets kommun

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 426 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 82,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats