Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Lidköping

Lidköpings kommun

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 539 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 77:e högsta i landet med 51 942 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats