Ekonomifakta

Andel högutbildade, Lidköping

Lidköpings kommun

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 539 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 84:e högsta i landet med 24,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats