Ekonomifakta

Befolkningsökning, Lidköping

Lidköpings kommun

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 539 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 0,5 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats