Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Lidingö

Lidingö stad

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 324 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det sjunde lägsta i landet med 11 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats