Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Lidingö

Lidingö stad

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 324 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 36:e lägsta i landet med 63 021 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats