Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Lidingö

Lidingö stad

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 324 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det tredje lägsta i landet med 1,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats