Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Lidingö

Lidingö stad

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 324 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 83,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats